סקר סיכון רעידות אדמה VAM, מפעל גדות, מפרץ חיפה

משרדנו היה מעורב בהכנת תסקיר כוללני המוגש למשרד להגנת הסביבה בנושא הערכת עמידות של חומרים מסוכנים במתקן VAM במתחם גדות שבנמל הקישון, ברעידות אדמה. מטרת הדו"ח היא להביא לאישור החזקת חומרים מסוכנים. החומר הזה נשוא הדו"ח הוא כימיקל VAM.

 התמונה מראה ביצוע קידוחי ניסיון תקניים במתקן.

 

Undefined